Kaymakamlık Kursları

Şimdi Kayıt Ol

Kaymakamlık Sınavı Hakkında

MESLEĞİN TANIMI 

Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatı ile idarenin başıdır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur.  Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurlarının hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların memura daha çok ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır. 

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle  otuz beş (35) yaşını doldurmamış  olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14),Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavda; adaylara 100 sorudan oluşan çoktan şeçmeli test sınavı uygulanmaktadır. 2 Eylül 2018 tarihlerinde önceki  kaymakamlık sınavlarında Açık uçlu ve boşluk doldurma sorularından oluşan klasik sitemde sınav yapılmaktaydı.

KAYMAKAM ADAYLARININ STAJLARI

Kaymakam Adayları normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı  staj devresine tabi tutulurlar. 

İl Merkez stajı 1 ay 

Bakanlık Merkez stajı-1-3 ay 

Kaymakam Refikliği stajı 1 ay 

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay 

Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay 

Yurt dışı stajı 12 ay 

Milli Güvenlik stajı 1.5 ay

Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay

Kaymakamlık kursu 4 ay